Alsidigt kvalitetsarbejde i den eksklusive ende

Alsidigt Kvalitetsarbejde I Den Eksklusive Ende Aktuelt Bondes Moebelfabrik

Alsidigt kvalitetsarbejde i den eksklusive ende

Portræt af Bondes Møbenfabrik til MØBEL+INTERIØR branchebladet skrevet af Keld Korsager

lkke langt fra Sjællands vestligste punkt, på halvøen Røsnæs afgrænset af Kalundborg Fjord mod syd og Sejerøbugten mod nord ligger Bondes Møbelfabrik. Udadtil gør den ikke meget væsen af sig; men tag ikke fejl! Bag de undselige rammer findes nogle af landets bedste kompetencer, når det gælder 1øsning af renoverings- og projektopgaver med særlig fokus på polsterarbejde.

Det er Jan og Jimmy Bonde, der i dag som ligeværdige kompagnoner driver virksomheden, som faderen Preben Bonde grundlagde i 1965. Dengang udgjorde polstermøbler til danske møbelforhandlere sammen med
underleverandørarbejde til Dyrlund-Smith grundstammen i Bondes Møbelfabrik, men nu – næsten et halvt århundrede senere – er udviklingen af egne modeller og samhandlen med detailhandlen ophørt, og leverancerne til Dyrlund-Smith begrænser sig efterhånden til et fåtal overpolstrede chefkontorstole.

Alsidigt kvalitetsarbejde i den eksklusive ende - Billede af Bondes møbelfabrikFrem til 1995 holdt virksomheden til på Melbygade inde i Kalundborg, hvorefter man erhvervede en forhenværende tømrervirksomhed pa Røsnæsvej, der i dag er firmaets domicil med bade polstrerværksted, systue, snedkeri, lakrum og skumlimrum. Lyst, venligt og rummeligt er her, og Jan Bonde understreger lidt blufærdigt, at nok er her ikke tale om pompøse rammer for virksomheden; men til gengæld er der heller ingen gæld i bygningerne. Bilparken i Bondes Møbelfabrik tæller heller ingen luksuskøretøjer. Oftest kommer de to fabrikantbrødre, Jan og Jimmy, der begge er faglærte møbelpolstrere, på cykel fra deres bopæle i lokalområdet.

Bondes Møbelfabrik er et gennemstabilt foretagende, som har opnået det kreditanerkendende AAA-mærke, der kun gives til virksomheder med meget solid økonomi og særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. Kun omtrent 5 procent af danske firmaer har opnået dette prædikat.

Alsidigt kvalitetsarbejde i den eksklusive ende - Billede af lege-læse-rør

Projektopgaver

I takt med at de seneste år har budt pa omvæltninger i møbelbranchen, er også kundekredsen hos Bondes Møbelfabrik undergået forandringer. Således er specialopgavernes omfang tiltaget betydeligt. Erfaringerne havde man i huset fra eksempelvis opgaver med stoleleverancer til restauranterne pa DSB-færgeoverfarten Korsør-Nyborg og polstring af stole og læderkabiner til luksusbiler. På det seneste tæller arbejder for Helsingør Kulturværft, SE-Banken samt østre Gasværk betydeligt i porteføljen, og umiddelbart bedømt er det opgaver, der ikke blot er langt væk fra standardløsninger og – tænkemåder, men tværtimod stiller udfordringer til opfindsomhed og håndværksmæssig kunnen. Specialopgaver og projektleverancer samt a tilbudsgivning er Jimmy Bondes domæne.

Møbelrenovering

Storebror Jan’s speciale, der udgør en anden væsentlig del af fundamentet i Bondes Møbelfabrik, er renovering af møbelklassikere. En rundgang på fabrikken dokumenterer, at stort set enhver form for renovering beherskes in-house, og at eksemplarer af hele det guldrandede sortiment af danske møbelklassikere under Jan’s kyndige
hænder genfødes til ny ungdom – indvortes og udvortes. Særlig bemærkelsesværdig er de mange læderrelaterede opgaver, hvor især et totalt renoveret eksemplar af Voltelens Københavnerstol skiller sig ud af mængden af designklassikere, der netop har gennemgået en foryngelseskur. Blandt større nylige renoveringsopgaver nævner
Jan Bonde restaureringen af DR’s klassiske møbelsortiment i forbindelse med flytningen fra Gyngemosen til DR-Byen i Ørestaden. Kunderne til de på samme tid udfordrende og interessante møbelrenoveringer er et større møbelgalleri i hovedstaden samt en bred kreds af privatpersoner i den vestsjællandske område.

Og så alt det øvrige

Hvorvidt risikospredning indgår i virksomhedsstrategien hos Bondes Møbelfabrik fremfører Jan Bonde ikke særskilt. Dog mere end tydeliggør han, at familieforetagendet er en alsidig forretning, der ud over ovennævnte projektforretninger og renoveringsopgaver også omfatter underleverancer i mindre og mellemstor grad til danske producenter som Gubi og Flexform. Hertil kommer levering af hvilestole til Rigspolitiet efter eget design, ligesom arkitekt Ejner Larsens lænestole- og sofaserie »Slotsholmsmøblerne« både modtages tilløbende renovering og i ordre til nyfremstilling. Og sidst, men ikke mindst er vi oplandets polstrer- og istandsættelsesværksted til stort set enhver opgave, supplerer Jan Bonde og fremviser nogle kolli mahognimøbler, der netop er modtaget til nypolering pa Bondes Møbelfabriks eget snedkerværksted.

Personalet på Bondes Møbelfabrik tæller inkl. Jan og Jimmy Bonde 3 møbelpolstrere, 3 syersker, l arbejdsmand og 1 snedker, mens Jan Bondes hustru for tiden går til hånde med administrative gøremål. »Vi er en enkelt drevet virksomhed i stabil vækst og har ingen fordyrende mellemled til kundekredsen i form af agenter. Salg og opsøgende virksomhed klarer Jimmy og jeg selv suppleret af vort web-site, som i øvrigt er udviklet af min storebror Kim, der har grafisk design og udvikling af web-sites som sit speciale.«

»Og så skal vi ikke glemme markedsføringen via mund-til-mund-metoden, som vi naturligvis kun kan underbygge ved til stadighed at levere eksklusivt kvalitetsarbejde,« slutter Jan Bonde.