Portfolio

Streg Ray Eames Lounge Skammel

Model: Lounge skammel

Arkitekt: Eames, Ray (1912 – 1988) og Charles (1907-1978)