Portfolio

Streg Ib Kofod Larsen Skalstol

Model: Skalstol

Arkitekt: Larsen, Ib Kofod (1921)